Is mijn werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Wanneer er een bedrijfsongeval gebeurd door een onveilige werksituatie is de werkgever meestal aansprakelijk voor de schade van de medewerker. Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op schadevergoeding na een ongeval op het werk kunt u het best even uw zaak aan ons voorleggen. Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze letselschade specialisten.

Ik ben als fietser aangereden door een auto. Wat moet ik doen?

Fietsers (en voetgangers) zijn volgens de Wet zwakkere verkeersdeelnemers. Er is om die reden bepaald dat fietsers bij een ongeval met een gemotoriseerde, zelfs als zij een fout maken, vrijwel altijd minimaal 50% van hun schade vergoed krijgen.

Aangereden als fietser? Bel ons dan via 088-456 0123.

Heeft mijn kind recht op een letselschade vergoeding?

Is uw kind aangereden of betrokken geraakt bij een ongeval met een ander persoon?  Kinderen tot 14 jaar hebben recht op volledige vergoeding van hun letselschade. Vanaf 14 jaar zijn de regels wat anders. Wij vertellen u graag wat mogelijk is in uw situatie.

Hoe moet ik iemand aansprakelijk stellen?

Iemand aansprakelijk stellen doet u met een (aangetekende) brief of e-mail. In de brief moet u aangeven waarom u meent dat de ander aansprakelijk is, dat u schade lijdt en dat u vergoeding van de schade eist. Hulp nodig? Wij helpen u graag.

Is rechtsbijstand bij letselschade gratis?

Hulp na Ongeval brengt bij een schaderegeling géén kosten in rekening bij slachtoffers. In de Wet is bepaald dat de aansprakelijke partij bij letselschade de kosten van rechtsbijstand moet vergoeden. Neem contact op voor hulp bij uw letselschade.

De verzekeraar betaald mijn kosten. Heb ik toch een letselschadespecialist nodig?

Als slachtoffer heeft u recht op volledige vergoeding van uw letselschade. Weet u zeker dat op alle details gelet wordt. Bij letselschade is het verstandig u door een deskundige met keurmerk Register Letselschade te laten bijstaan. Hulp na Ongeval is ingeschreven in Register Letselschade. Het is ons vak uw schade volledig in kaart te brengen.

Hoe bewijs ik mijn letselschade?

Uw letsel kan meestal aangetoond worden met medische informatie. Uitgaven / kosten kunnen meestal met nota’s en kassabonnen geclaimd worden. Als het gaat om het aantonen van een misgelopen carrière of het missen van omzet is het soms nodig getuigen te horen en/of bedrijfskundig onderzoek te doen.

Hoe hoog zal de schadevergoeding zijn?

De hoogte van een letselschadevergoeding is afhankelijk van uw situatie en de gevolgen van het ongeval. Er kan niet zomaar een bedrag genoemd worden. Letselschade is maatwerk. Onze rechtshulp is erop gericht voor u volledige schadevergoeding te claimen.

Voor schaderegeling bij letselschade kan gebruik gemaakt worden van normbedragen.

Voorbeeld: Is er huishoudelijke hulp nodig en zijn er kinderen te verzorgen? In de eerste maanden na het ongeval kan dan tot circa € 170,- per week gevorderd worden voor mantelzorg. Wanneer er door een ongeval sprake is van een jaar studievertraging op het VMBO is de schadevergoeding al snel meer dan € 14.000,- (richtlijn studievertraging).

Wanneer wordt smartengeld betaald?

Smartengeld moet betaald worden als iemand letsel heeft opgelopen. Lichamelijk letsel of psychisch letsel (een traumatische ervaring).

Hoeveel smartengeld wordt betaald?

De hoogte van een smartengeldvergoeding wordt door meerdere factoren bepaald. Allereerst de ernst van het letsel. Is het blijvend letsel, of zal het letsel herstellen. Hoelang duurt het voor herstel bereikt is. Lees meer over schadevergoeding op onze website of neem contact op met onze klantenservice voor een advies over smartengeld in uw situatie.

Kan ik een voorschot op de letselschade krijgen?

Bent u gewond geraakt? Is iemand voor het ongeval aansprakelijk? Heeft u kosten als gevolg van het ongeval, of loopt u inkomen mis?  Wanneer aangetoond kan worden dat u als gevolg van het bij het ongeval ontstane letsel kosten heeft of inkomen misloopt kunt u aanspraak maken op schadevergoeding. Er kan dan ook een voorschot worden geclaimd voor schade die op (korte) termijn zal ontstaan.